Text a iné fetiše (18. aug. 2019)

Často sa ľuďom radí, aby nerobili nič neužitočné: dobre, súhlasím, ale je to to isté, ako keby im hovorili, aby sa zabili, pretože medzi nami, načo je život?… Je niečo ešte menej užitočné než život? Prospešná vec je tá, pri ktorej poznáme cieľ a účel; užitočná vec musí sama osebe a svojím výsled- kom prinášať prospech, musí slúžiť alebo byť určená na to, aby slúžila, skrátka je to vec dobrá. Život nespĺňa ani jednu z týchto podmienok: nepoznáme jeho cieľ, nie je výhodný sám osebe, ani svojimi dôsledkami, ničomu neslúži, ani slúžiť nebude, a nakoniec je škodlivý; nech mi niekto dokáže užitočnosť života, nutnosť žiť, a ja budem žiť… Pokiaľ ide o mňa, som presvedčený o opaku a často hovorím s Petrarkom:

…je pozemský život dlhší, než jeden deň:

ponurý, krátky, chladný a plný nudy;

čo zdá sa krásnym byť, vôbec za nič nestojí…

Pétrus Borel, Champavert – Nemorální povídky, H&H, Jinočany 1999(môj preklad českého prekladu z francúzštiny)