Text a iné fetiše (19. sept. 2018)

Vždy keď si prezerám svoje fotky z cintorína sv. Rozálie, vadí mi na nich množstvo ihličnatých stromov v okolí hrobiek, o ktorých som si myslel, že tam nepatria. Keď sa však pozriem na Loudona, zisťujem, že ten odporúčal samé ihličnaté stromy. Najviac však vyzdvihuje cyprusy, ktoré majú podľa neho vhodný kónický tvar, príliš teda nezacláňajú a okrem toho boli vraj v minulosti symbolom smrti alebo smútku. „Takmer všetky druhy (stromov) by mali byť neopadavé a mali by mať tmavé koruny, pretože rozmanitosť listov a kvetov stromov nie je vhodná na vyjadrenie vážnosti, ani vznešenosti. Mali by sme uprednostňovať vždyzelené ihličnaté stromy ako pínie, sosny, borievky, tisy a podobne, pretože keď im opadáva ihličie, vytvára oveľa menej odpadu, než listy listnatých stromov, ako sú cezmína, vavrín obyčajný, dub cezmínový a pod. Na príliš kopcovitých cintorínoch by sme mali vysádzať stromy s okrúhlymi korunami súčasne so stromami s korunami kónických tvarov, pričom by sme sa mali obmedziť hlavne na vždyzelené stromy ako cezmína, dub Lucombov, dub cezmínový, tmavé odrody pínií, atď.” (Loudon 20) Loudonove dôvody sú teda estetické, ale aj praktické. Stále mi však nie je celkom jasné, prečo sú pre neho stromy s okrúhlymi korunami rovnocenné so stromami s korunami kónických tvarov.

„Takmer všetky druhy (stromov) by mali byť neopadavé a mali by mať tmavé koruny, pretože rozmanitosť listov a kvetov stromov nie je vhodná na vyjadrenie vážnosti, ani vznešenosti. Mali by sme uprednostňovať vždyzelené ihličnaté stromy ako pínie, sosny, borievky, tisy a podobne, pretože keď im opadáva ihličie, vytvára oveľa menej odpadu, než listy listnatých stromov, ako sú cezmína, vavrín obyčajný, dub cezmínový a pod. Na príliš kopcovitých cintorínoch by sme mali vysádzať stromy s okrúhlymi korunami súčasne so stromami s korunami kónických tvarov, pričom by sme sa mali obmedziť hlavne na vždyzelené stromy ako cezmína, dub Lucombov, dub cezmínový, tmavé odrody pínií, atď.” (Loudon 20) Loudonove dôvody sú teda estetické, ale aj praktické. Stále mi však nie je celkom jasné, prečo sú pre neho stromy s okrúhlymi korunami rovnocenné so stromami s korunami kónických tvarov.