Text a iné fetiše – 27. feb. 2019

Pokiaľ ide o pôvod slovenského slova cintorín, podarilo sa mi dopátrať k nasledujúcemu: základom pre pomenovanie cintorínov v niektorých slovanských jazykoch bolo latinské slovo coemeterium, ktoré má pôvod v gréckom slove koimétéríon označujúcom spálňu a súvisiacom so slovesom keimai (ležať) – pôvodné slovo teda označovalo miesto, kde sa leží. Podľa neskoršej gréckej výslovnosti dostalo slovo v ľudovej latinčine tvar cimitérium alebo cimitírium. V iných jazykoch existujú slová, ktoré odkazujú na cintoríny, ktoré kedysi patrili výhradne ku kostolom – v nemčine je to napríklad kirchhof (kostolný dvor), z ktorého vzniklo české ľudové pomenovanie krchov, alebo anglické churchyrad s rovnakým významom ako v nemčine.