Et in Arcadia Ego. Navždy alebo večne

Online prednáška o vzniku novodobých cintorínov v rámci výstavy Čiara na dlani môjho otca v Šopa Gallery