In Absentia on Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio 21.2.2019

Special dedicated to Ján Kuciak and Martina Kušnírová: rapper Vec about his protest song Krv na rukách, visual artist Maroš Rovňák about his performance In Absentia (cca. 16:50), world famous Kronos Quartet explaining why they premiered Slovak piece Quartet of Tentacles reaching out, director Teodor Kuhn about the coincidence that his film on murder of student Daniel… Continue reading In Absentia on Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio 21.2.2019

Text a iné fetiše (12. nov. 2018)

Ľudia ako ja (verím, že nie iba ja), ktorí nemajú deti, majú tendenciu vnímať život ako postupné odumieranie, či umieranie, na rozdiel od tých, ktorí ich majú, a vo vzťahu k nim môžu život vnímať ako nekonečný tok, ako večné obnovovanie alebo pokračovanie. To ale nevysvetľuje prečo sa vo svojej tvorbe (a nielen v nej)… Continue reading Text a iné fetiše (12. nov. 2018)

Červený dialóg/Item Reus (in progress)

V premiérovo uvádzanej performancii, ktorá je súčasťou otvoreného projektu Červený dialóg (od r. 2011), v rámci ktorého už zrealizoval niekoľko výstupov v podobe fotografií, objektu a videa, Rovňák rozvíja témy ľudskej sexuality, sebaobetovania a smrti. Performanciou Item reus (tiež vinní, lat.), ktorej text sa opiera o dielo katalánskeho spisovateľa Jaume Cabrého Jo confesso (priznávam sa, špan.), autor deklaruje svoj kritický postoj k potrebe inštitucionalizovaného náboženstva, ktorý je v jeho tvorbe konštantne prítomný.