In Absentia (work in progress)


Záznam performancie s Petrou Kriváčkovou na festivale New Poetry Forms 2018, Kasárne-Kulturpart, Košice. Video-art/sound-art/text (c) Maroš Rovňák 2016 – 18. Venované Martine Kušnírovej in memoriam.

Recording of a performance with Petra Kriváčková at the New Poetry Forms 2018 festival, Kasárne-Kulturpart, Košice. Video-art / sound-art / text (c) Maroš Rovňák 2016 – 18. Dedicated to Martina Kušnírová in memoriam.

Rozhovor o performancii na portáli POLE.

Červený dialóg/Item Reus (in progress)

screen_20180426_194156
Videostill z videoprojekcie k performancii

V premiérovo uvádzanej performancii, ktorá je súčasťou otvoreného projektu Červený dialóg (od r. 2011), v rámci ktorého už zrealizoval niekoľko výstupov v podobe fotografií, objektu a videa, Rovňák rozvíja témy ľudskej sexuality, sebaobetovania a smrti. Performanciou Item reus (tiež vinní, lat.), ktorej text sa opiera o dielo katalánskeho spisovateľa Jaume Cabrého Jo confesso (priznávam sa, špan.), autor deklaruje svoj kritický postoj k potrebe inštitucionalizovaného náboženstva, ktorý je v jeho tvorbe konštantne prítomný.
(Z tlačovej správy k performancii.)

videozáznam performancie na festivale LiKE