…a moja krv sa vleje ako rieka do úst nekonečna. Komentáre k Vyznaniam Sv. Augustína

inštalácia, rôzne materiály, 2003


Osem kníh obalených bielou textíliou (8 ako číslo večnosti ∞ v kresťanskej tradícii), sedem zošitov s autorskými básňami reagujúcimi na Vyznania od sv. Augustína (sedem dní stvorenia), červené stuhy, žiletky, osem papierov s odtlačkom pečiatky s recyklačným znakom a iniciálami “HS” a nápisom ceruzkou “homo spiritualis” (človek duchovný).