Duchovné cvičenia

performancia, 2010


Zostrih videozáznamu performancie na festivale Intermedia.bb v r. 2010.


Sound-artová performancia inšpirovaná príbehmi ľudí odsúdených k životu v izolácii je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť 100 000 dní je úvahou nad plynutím času v izolácii. Podnetom k napísaniu textu bola esej Oscara Wildea De profundis napísaná vo väzení, kam bol odsúdený za „obscénnosť,“ čo bol v tom čase len iný názov pre homosexualitu. Druhá časť je pokusom o sprítomnenie napätia v mysli človeka potácajúceho sa medzi „spoločenskou“ morálkou a jeho vlastnými túžbami. Ide o akýsi prepis príbehu amerického tínedžera Bobbyho Griffitha, ktorý vo svojich 19-tich rokoch dobrovoľne ukončil svoj život kvôli neznesiteľnej náboženskej intolerancii jeho rodiny a blízkeho okolia k jeho „inej“ sexualite.