Hyaena

videoperformancia, 2012


Teaser


Videoperformancia je reakciou na konzervativizmus a pokrytectvo katolíckej cirkvi a politickej elity v súvislosti s LGBTI komunitou.


Hyaena

Aký zvuk má moje slovo? Akú váhu má moje slovo? Akú cenu má moje slovo?
-Tvoje slovo má cenu, ktorú za neho zaplatíš.
Aký zvuk má moje slovo? Akú váhu má moje slovo? Akú cenu má moje slovo? Aký zvuk má môj hlas a aký význam má moje telo?
-Tvoje slovo nemá žiadny zvuk. Tvoje slovo nemá žiadnu váhu. Tvoje slovo nemá žiadnu cenu. Ty nemáš hlas.
Aký význam má tvoja modlitba? Ako znie tvoja modlitba? Ako sa volá tvoj boh? Ja nemám žiadneho boha.
-Ako sa volá tvoja choroba? Svoju chorobu som dostal pri narodení.
-Ako sa volala tvoja prvá láska? Nevolala sa nijako.
Aké je tvoje meno a aké meno dáš mojej chorobe? Svoju chorobu mám od teba.
Aké je tvoje meno a aké meno dáš mojej prvej láske? Aké je tvoje meno a aké meno dáš mne? Aké je moje meno? Moje meno je meno mojej choroby.
-Tvoje meno je Bezvýznamný človek.
Aké je tvoje meno a akú cenu platíš za meno veľkého významu? Načo je to dobré? Nie je to dobré na nič.

Maroš Rovňák, 2007