Item Reus

performancia, 2017Performancia s názvom Item Reus (lat. tiež vinní) vznikla na základe úryvku z knihy katalánskeho spisovateľa Jaume Cabrého Jo confesso (špan. spovedám sa), v ktorom blúzniaci hlavný hrdina románu mimovoľne prirovnáva myšlienky a praktiky stredovekého španielskeho rímskokatolíckeho teológa a inkvizítora Nicolaua Eimerica a následne katolíckej cirkvi vôbec k zverstvám páchaným v nacistických vyhladzovacích táboroch počas 2. svetovej vojny. Ako rozpracované dielo bola odprezentovaná na festivale LiKe v Košiciach v októbri 2017 a ako ukončené dielo premiérovo uvedená v galérii Krokus v Bratislave na vernisáži výstavy I Feel Weird Again (Modelová realita II.) v novembri 2017.