Litánie / Litanies

performancia, 2007 / performance. 2007


Záznam performancie na festivale Jeden svet, Stanica Žilina-Záriečie, 2007. / Record pf the performance at One world festival at Stanica Žilina-Záriečie, 2007.


Texty básní Tenebrae a Psalm: Paul Celan / Lyrics of Tenebrae and Psalm: Paul Celan
Video vo videoprojekcii: Michal Šimonfy / Video for the projection: Michal Šimonfy


Úryvky z kníh Izaiáš a Jób / Excerpts form the books of Isaiah and Job


Audiozáznam z roku 2008 / Sound recording from 2008