Lover, You Should Have Come Over

ready-made (pôvodné Bertillonove karty s fotografiami zločincov, osobnými údajmi a údajmi o ich zločinoch), 2015