Nezabudnúť ťa. Stáť!

video, 2006

remastrované a doplnené novým soundtrackom v roku 2012 a 2018 / remastered and supplemented by a new soundtrack in 2012 and 2018