Smaragdové mesto

performancia, 2009


Zostrih záznamu performancie na festivale Intermedia.bb 2009


Performancia tematicky nadväzuje na staršie performancie Matka neviestok, Hyaena a Litánie, pre ktoré bolo charakteristické spojenie deklamovaných textov akcentujúcich tému odsúdenia, vylúčenia, izolácie a smrti so sprievodnou projekciou autorských videí. Smaragdové mesto je vysnívaným miestom z rozprávky L. F. Bauma Čarodejník z krajiny Oz. Text performancie je sledom myšlienok osoby žijúcej v izolácii alebo v cele.


Smaragdové mestá, rozhovor