Text a iné fetiše (in progress)

V podstate akýsi “vedľajší produkt” projektu v procese Ostrovy nikoho pozostáva z poznámok k histórii moderných cintorínov, postrehov z fotografovania cintorínov, cestovania k cintorínom a čítania kníh, či esejí na cestách, ale aj mimo nich, výťahov, rešerší, citátov a úvah o smrti. Zošity s týmito poznámkami vnímam ako umelecké diela, ktoré, okrem toho, že sú tiež grafickým (kresebným) záznamom, hovoria o procese vývoja projektu, ktorý nemôže byť ukončený, len predčasne uzavretý, či prerušený. Paralelne s poznámkami vznikali (vznikajú) aj fotografie rôznych situácií a zátiší, ktoré vnímam ako súčasť projektu. Zatiaľ čo poznámky som začal postupne zverejňovať na blogu na svojej webstránke, fotografie zverejňujem oddelene, na inom blogu, čím som sa chcel vyhnúť predovšetkým tomu, aby boli vnímané ako ilustrácie k textom.