Text a iné fetiše 2018 – 2019

Text a iné fetiše je názov autorskej knihy textov a fotografií, ktorá vznikla ako akýsi vedľajší produkt projektu Ostrovy nikoho venovaného vzniku moderných cintorínov v Európe začiatkom 19. storočia.

Zatiaľ čo texty pozostávajú z úvah, postrehov, výpiskov, citátov a mikroesejí tematizovaných prevažne smrťou, fotografie predstavujú sériu autoportrétov, náhodných, či aranžovaných zátiší a kompozícií, či iných záznamov, a môžu byť považované za akýsi vizuálny denník čiastočne sledujúci líniu umeleckého výskumu v rámci projektu Ostrovy nikoho.

Pendantom k autorskej knihe je dvojica zošitov s poznámkami, ktoré slúžili často ako podklady pre jednotlivé texty publikované v knihe. Vnímam ich ako umelecké diela, ktoré, okrem toho, že sú tiež grafickým (kresebným) záznamom, hovoria o procese vývoja projektu Ostrovy nikoho.