Tvoje dotyky sú ako oheň

ready-made (pôvodné Bertillonove karty s autentickými odtlačkami prstov zločincov a grafickými záznamami), 2015