Tvoje dotyky sú ako oheň / Your Touch is Like a Fire

ready-made (pôvodné Bertillonove karty s autentickými odtlačkami prstov zločincov a grafickými záznamami), 2015 / ready-made (original Bertillon cards with authentic fingerprints of criminals and some graphic records), 2015