Život Panny Márie

objekt, priestorová inštalácia, rôzne materiály, 2002