Orsolya Bálint: Smrť ako sebavyjadrenie. Správa o inscenácii Pominuteľného divadla 10 000. Evanjelium pre ruže na festivale KioSK 2015 na Stanici Žilina-Záriečie

Sledovala som 10 000. Evanjelium pre ruže na festivale KioSK na Stanici Žilina-Záriečie, predstavenie výrazne založené na texte, bez toho, aby som rozumela jediné slovo po slovensky. Ale nechcem to použiť ako ospravedlnenie, pretože vďaka tomu, že som sa nesústredila na text, mohla som venovať väčšiu pozornosť štyrom účinkujúcim herečkám: Márii Danadovej, Dominike Donige, Lenke… Continue reading Orsolya Bálint: Smrť ako sebavyjadrenie. Správa o inscenácii Pominuteľného divadla 10 000. Evanjelium pre ruže na festivale KioSK 2015 na Stanici Žilina-Záriečie

Orsolya Bálint: Death as self-expression

I watched the heavily text-based performance 10 000. Gospel for Roses at KioSk Festival, in Stanica, Žilina without understanding a word in Slovak. Still I don’t want to use that as an excuse, because by not being focused on the text, I could concentrate more on the four outstanding actresses: Mária Danadová, Dominika Doniga, Lenka Luptáková… Continue reading Orsolya Bálint: Death as self-expression