VERONIKA RÓNAIOVÁ: UNLIMITED

Pohľad do výstavy s hosťujúcim videom Evanjelium podľa ruže

Galéria Alfa, Kasárne/Kulturpark Košice, kurátor výstavy Vladimír Beskid, 17. február – 25. marec 2015

Výstavný projekt Veroniky Rónaiovej (1951) pod názvom Unlimited prináša aktuálnu tvorbu autorky. Jej identifikačným znakom je „mutujúci“ maliarsky kód. Obsahuje pamäťové stopy, odlišné prístupy a rukopisy, čaro prvotného fotorealistického figurálneho obrazu a jeho pretavenie na osobný archív, depozit, art-banku základných ideí a opakovaných príbehov.
Jej hlavnými motívmi sú sebaidentifikácia – remix osvedčených scén, maliarske „kompresie“ príbehov s prepisom na nájdený podklad, lamináty, pauzáky či kresby priamo na steny. Druhým motívom je zverejňovanie vlastného ateliéru – jej zázemia a azylu. Ateliér sa stáva laboratóriom maľby, kde sa podkladové PC printy menia na intenzívne maliarske podobenstvá. Maliarske pole nie je už tradičnou obrazovou plochou, ale citlivou vrstvou, neustálym prekrývaním tém a fragmentov, aj mediálnym vrstvením (od komponovania obrazu, jeho komprimovania či inscenovania až k de-inštalácii obrazového sveta).
Treťou paralelnou líniou je prezentácia a preformátovanie iných výstav do súčasnej prezentácie. Infiltrovaním starých výstavných sekvencií do nových scén Rónaiová vystupuje ako režisérka dokumentárneho zostrihu odohraných výstav vo vlastnom remaku. Výstava tak predstavuje osobitý priestorový autoportrét autorky s jej sociálno-vizuálnymi väzbami (pok-račovanie projektov Sociálna sonda I, Brno 2008; Traja muži v mojom živote, Dom umenia Bratislava 2012; Vnímať svoje limity, Banská Bystrica 2014). Aj v súčasnom podaní v rámci „sociálnej sondy“ prizýva autorka ďalších kolegov – umelcov k dialógu, k prerozprávaniu jej vlastného maliarskeho príbehu (za účastí Petra Rónaia, Erika Bindera, Maroša Rovňáka). Akoby autorka v poslednom období preniesla ťažisko svojej tvorby od samotného obrazu k prostrediu, v ktorom vzniká (ateliér), v ktorom sa prezentuje (výstava), aj v ktorom žije (rola ženy – umelkyne vo vizuálnom dialógu).


Veronika Rónaiová (narodená 1951 v Kremnici), absolvovala VŠVU v Bratislave (1970-76). Od roku 2003 – pedagogicky pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 2002 habilitovala na docentku (na VŠUP Praha). Žije a pracuje v Bratislave a Trnave.