texty

Rozhovor pre webový portál Swinedaily pri príležitosti festivalu Žižkovská noc
In Absentia /Rozhovor s umelcom Marošom Rovňákom o kolektívnom trúchlení a jeho najnovšej performancii venovanej Martine Kušnírovej.
Text a iné fetiše / súbor poznámok, citátov a mikroesejí, 2018 – 2019
Moirologia /príhovor na protestnom zhromaždení v Banskej Bystrici 5. apríla 2018/
Neverím /rozhovor, Ivana Komanická, katalóg k výstave Neverím, 2015/
Maroš Rovňák, Neverím /Noro Lacko, tlačová správa k výstave, 2015/
Smrť ako sebavyjadrenie /Orsolya Bálint, správa o inscenácii Pominuteľného divadla 10 000. Evanjelium pre ruže, 2015/
Death as self-expression /by Orsolya Bálint/
Tri otázky pre výtvarníka Maroša Rovňáka /rozhovor, Ivana Komanická, Romboid 7 – 8/2015/
Uplatnenie textu v intermediálnych prejavoch tematizujúcich tabu rodovej inakosti /Eva Kapsová, Profil 1/2012/
Pracovná plocha Maroša Rovňáka /úvod Ivana Komanická, Romboid 1/2012/
O autorstve a disciplíne /rozhovor, Gabriela Kisová, 2010/
Smaragdové mestá /rozhovor, Richard Kitta, 2010/
Intenzity samoty /Noro Lacko, úvodný text k výstave Izba pre jedného, 2009/
Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku /Katarína Rusnáková, FVU AU, 2009/
Definované už nie je posvätné /rozhovor, Ivana Komanická, Anthropos 1/2004/