bio

scroll down for English content

štúdium
2009 – doktorát na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Katedra audiovizuálnych médií
2002 – magisterský titul, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra grafiky
2000 – bakalársky titul, Vysoká škola výtvarných umení, katedra maľby
samostatné výstavy
2019 – Ostrovy nikoho, Záhrada – CNK, priestor S2, Banská Bystrica, SR
2015 – Neverím, Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky, SR
2011 – Súkromná komunikácia, Subterén, Michalovce, SR
2010 – Duchovné cvičenia, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, SR
2009 – Hydrophobia, Galéria Medium, Bratislava, SR
2009 – Locus solus, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SR
2009 – Izba pre jedného, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, SR
2005 – Limpieza di sangre (Čistota krvi), Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SR
2004 – Duchovný život zvierat, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko
2003 – Farba tekutiny, Galéria Subterra, Nitra, SR
výber zo skupinových výstav
2019 – Moc bezmocných. Politické aspekty v slovenskom a českom umení po roku 1989, Kunsthalle Bratislava, SR
2018 – Fetiše súčasnosti, Nitrianska galéria, Nitra, SR
2017 – I Feel Weird Again (Modelová realita II.), galéria Krokus, Bratislava, SR
2017 – Príbehy (o) smrti, Nitrianska galéria, Nitra, SR
2013 – M(i)esto medzi pamäťou a nepamäťou, Turčianska galéria, Martin, SR
2013 – Transgender Me 2013, Galerie NTK, Praha, ČR
2012 – Krv, Slovenská národná galéria, Bratislava, SR
2012 – Oltáre súčasnosti – súčasné oltáre, Turčianska galéria, Martin, SR
2012 – Transgender Me 2012, DOX, Praha, ČR
2010 – Nepokojné médium / Slovenská fotografia 1990 – 2010, Dom umenia, Bratislava, SR
2009 – 3. kapitola zo slovenského výtvarného umenia, Galerie kritiků, Praha, ČR
2007 – 3. salón mladých tvorcov, Théâtre de Montrouge, Paríž, Francúzsko
2007 – Nemoc/subdominancia, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SR
2007 – Czechpoint, Považská galéria umenia, Žilina, SR
2006 – VIII. trienále drobnej plastiky a kresby, Galerie Lehalle, Paríž, Francúzsko
2004 – Slovenská digitálna a elektronická grafika, Kultúrne centrum, Pécs, Maďarsko
2002 – Finalisti Ceny Oskára Čepana, Galéria mesta Bratislavy, SR
2002 – Madona v slovenskom výtvarnom umení, Nitrianska galéria, SR
2002 – On je rád feministka, Buryzone, Bratislava, SR
2002 – Privat Frei, Open Gallery, Bratislava, SR
performancie
2019 – In Absentia (s Petrou Kriváčkovou), premiéra na festivale Žižkovská noc, Cross Attic, Praha, ČR
2018 – In Absentia (work in progress) s Petrou Kriváčkovou, Kasárne-Kulturpark Košice
2017 – Item reus, na otvorení výstavy I Feel Weird Again (Modelová realita II.) galéria Krokus, Bratislava, SR
2017 – Červený dialóg / Item reus (work in progress), Kunsthalle Košice, SR
2010 – Duchovné cvičenia, Divadlo Ivana Palúcha, Banská Bystrica, SK; Alte-Schmiede Kunstverein (s Petrom Machajdíkom), Viedeň, Rakúsko (2011)
2009 – Smaragdové mesto, Kulturpark, Košice, SR
2008 – Litánie, Europa Culture Center, Banská Bystrica, festival Intermedia.bb, SR; festival Multiplace, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina, SR
2007 – Hyaena, Stanica Žilina-Záriečie, festival Jeden svet, Žilina, SR; divadelný priestor D44, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, SR; festival Malamut, Ostrava, ČR
2003 – Matka neviestok, Headlands Center for the Arts, Sausalito, Kalifornia, USA; festival lesbickej kultúry Elbefest, Nultý priestor A4, Bratislava, SR (2004); Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SR, na vernisáži autorskej výstavy (2005)
iné projekty
2014 – 10 000. Evanjelium pre ruže, divadelná hra (autorský scenár, scéna, kostýmy, hudba, réžia), Záhrada-CNK, Banská Bystrica, SR
2013 – Asile de nuit, divadelná hra (autorský scenár, scéna, kostýmy, hudba, réžia), Záhrada-CNK, Banská Bystrica, SR
2012 – Videli sme veci, videoprojekcia k divadelnému predstaveniu Téma Palach (scenár Ľuba Lesná, réžia Viera Dubačová, Záhrada-CNK, Banská Bystrica)
2012 – videoprojekcia k tanečnému predstaveniu Lososy, Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica, SK
study
2009 – Doctorate from the Academy of Arts in Banská Bystrica, Department of Audiovisual Media
2002 – Master degree, Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Graphics
2000 – Bachelor degree, Academy of Fine Arts, Department of Painting
solo exhibitions
2019 – Islands of Nobody, Záhrada-CNK, space S2, Banská Bystrica, SK
2015 – I don’t believe, Gallery of Art of Ernest Zmeták Nové Zámky, SK
2011 – Privat Communication, Subterén, Michalovce, SK
2010 – The Spiritual Exercises, House of Photography, Liptovský Mikuláš, SK
2009 – Hydrophobia, Gallery Medium, Bratislava, SK
2009 – Locus Solus, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, SK
2009 – Single Room, Central European House of Photography, Bratislava, SK
2005 – Limpieza di Sangre (Blood Purity), Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, SK
2004 – Spiritual Life of Animals, Slovak Institute in Budapest, HU
2003 – Colour of the Liquid, Subterra Gallery, Nitra, SK
selection from group exhibitons
2019 – The Power of the Powerless. Political Aspects in Slovak and Czech Art After 1989, Kunsthalle Bratislava, SK
2018 – Fetishes of the Present, Nitra Gallery, Nitra, SK
2017 – I Feel Weird Again (Model Reality II.), Krokus Gallery, Bratislava, SK
2017 – Stories about Death, Nitra Gallery, Nitra, SK
2013 – Space Between Memory and Forgetfulness, Turiec Gallery Martin, SK
2013 – Transgender Me 2013, NTK Gallery, Prague, CZ
2012 – Blood, Slovak National Gallery, Bratislava, SK
2012 – Altar of the Present – Contemporary Altars, Turiec Gallery, Martin, SK
2012 – Transgender Me 2012, DOX, Prague, CZ
2010 – Yeatsy Medium / Slovak Photography 1990 – 2010, Art House, Bratislava, SK
2009 – 3rd Chapter from Slovak visual arts, The Gallery of Art Critics, Prague, CZ
2007 – 3rd Salon of Young Creators, Théâtre de Montrouge, Paris, France
2007 – Disease/subdominance, Central Slovakian Gallery, Banska Bystrica, SK
2007 – Czechpoint, Považská Gallery of Arts in Žilina, SK
2006 – VIII. Triennial of Small Sculpture and drawing, Galerie Lehalle, Paris, France
2004 – Slovak Digital and Electronic Graphic, Cultural Center Pécs, HU
2002 – Finalists of Oskár Čepan Prize, Bratislava City Gallery, Bratislava, SK
2002 – Madonna in Contemporary Slovak Visual Arts, Nitra Gallery, Nitra, SK
2002 – He Likes to be a Feminist, Buryzone, Bratislava, SK
2002 Privat Frei, Open Gallery, Bratislava, SK
performances
2019 – In Absentia (with Petra Kriváčková), premiere at Žižkov Night 2019 festival, Cross Atic, Prague, CZ
2018 – In Absentia (work in progress) with Petra Kriváčková, Kasárne-Kulturpark, Košice, SK
2017 – Item Reus, at the opening of the exhibition I Feel Weird Again (Model Reality II.), Krokus Gallery, Bratislava, SK
2017 – Red Dialogue / Item Reus (work in progress), Kunsthalle Košice, SK
2010 – The Spiritual Exercises, Ivan Palúch Theatre Banská Bystrica, SK; Alte-Schmiede Kunstverein (with Peter Machajdík), Vienna, Austria (2011)
2009 – Emerald City, Kulturpark, Košice, SK
2008 – Litanies, Europa Culture Center, Intermedia.bb festival, Banská Bystrica, SK; Multiplace festival, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina, SK
2007 – Hyaena, Stanica Žilina-Záriečie, One World festival, Žilina, SK; Theatre space D44, State Scientific Library, Banska Bystrica, SK; Malamut festival, Ostrava, CZ
2003 – The Mother of Harlots, premiere at Headlands Center for the Arts, Sausalito, California, USA
other projects
2014 – 10 000. Gospel for Roses, theatre play (screenplay, theatre set, costumes, music, direction), Záhrada-CNK Banská Bystrica, SK
2013 – Asile de Nuit, theatre play (screenplay, theatre set, costumes, music, direction), Záhrada-CNK Banská Bystrica, SK
2012 – We’ve Seen Things, video for the theatre play Téma Palach, Záhrada-CNK Banská Bystrica, SK
2012 – video for the dance performance Lososy (Salmons), Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica, SK