In Absentia (work in progress)


Záznam performancie s Petrou Kriváčkovou na festivale New Poetry Forms 2018, Kasárne-Kulturpart, Košice. Video-art/sound-art/text (c) Maroš Rovňák 2016 – 18. Venované Martine Kušnírovej in memoriam.

Recording of a performance with Petra Kriváčková at the New Poetry Forms 2018 festival, Kasárne-Kulturpart, Košice. Video-art / sound-art / text (c) Maroš Rovňák 2016 – 18. Dedicated to Martina Kušnírová in memoriam.

Rozhovor o performancii na portáli POLE.